Navigation Menu+

Sklep // Buy my works

 

Posiadasz niezwykłą okazję!

To prawda, wystarczy niewiele trudu, aby stać się posiadaczem unikatowej pracy graficznej w formie wydruku na płótnie gotowym do zawieszenia na ścianie. Wystarczy wejść do przestronnego sklepu Gurupa.pl i wybrać spośród dostępnych prac tę najpiękniejszą. Fachowa obsługa zapewnia doskonałą jakość produktu, którego autentyczność potwierdzona jest certyfikatem własnoręcznie podpisanym przez autora. Jeśli nie widzisz dzieła, które podbiło twoje serce, skontaktuj się z autorem.

Dlaczego warto?

Inwestowanie w sztukę daje wiele radości, zarówno kupującemu, jak i twórcy. Dobra praca graficzna świetnie zapełnia pustkę białej ściany, dodaje wartości całemu mieszkaniu, a jako inwestycja na czas kryzysu ekonomicznego nigdy nie straci swojej wartości (chyba, że spłonie w pożarze domu, który nie był ubezpieczony). Obcowanie z pięknem na co dzień podnosi wrażliwość oraz zbliża jednostkę ludzką ku doskonałości, zapewnia chwałę i poklask, jest niezastąpionym źródłem radosnych chwil. Ciekawy obraz pozytywnie wpływa na relacje z otoczeniem, dając ochronę przed deszczem lub falą nienawiści zawistnego sąsiada.

You’ve got a great opportunity!

That’s true, effortlessly you can be owner of an unique artwork printed on canvas and ready to hang on your wall. All you need to do is vistit grateful website Gurupa.pl and choose from all of them, the most beautiful one. Professional service provides excellent quality of image, which authenticity is certificated and signed by author. If you can’t find work, which won your heart, you can contact me.

Why does it worth?

Investing in art gives plenty of joy both buyer and artist. Pretty artwork can fill emptiness of white wall, adds value to whole apartment and as an investment in economic crisis, it will never lose in value (in spite of burning into the fire, in uninsured home). Communing with beauty on a daily basis rises sensibility, gets close human being to excellence, provides glory and plaudits, and is source of joyful moments. Engaging picture has a positive influence on your relations with enviorment, giving protection against rain or hatred envious neighbour.


Przejdź do sklepu

Go back, Sir!

= = = = = = = = = = =

HELLO

= = = = = = = = = = =

BECOME MY FRIEND

Just click above and have fun!