Navigation Menu+

Hi Res Story Exhibition

Posted on Kwi 15, 2013 in Blog, Pictures

Hi Res Story Exhibition by Kamil Burman
(plus bonus poems by Filip Brudny)

Wydarzenie nazywane przez niektórych Hi Res Story Exhibition miało miejsce w Rzeszowie widzianym przez żyjących w 2013 roku. Zgromadzone zbiory obejmowały dorobek rocznej pracy Kamila Burmana (+ wiersze Filipa Brudnego), który w dzień po otwarciu wystawy zniknął niepostrzeżenie. Pozostawiwszy swych gości z zakorkowanym szampanem, uciekł, postanowił obserwować świat z perspektywy szybujących oparów dymu, a te rozmywały się i rozmywały na wietrze. Skąd pomysł na prezentację takich widoków przez nieobecnego przewodnika?

Obraz zawiera w sobie kilka zdań opisu. Oglądamy zatem figury geometryczne, załamane kształty, postacie chyba rozmawiają, gdy nikt nie patrzy. Rozpoczęte historie zmierzają do swego finału, a im bliżej przysunąć nos do płótna, tym rozdzielczość powiększa się, ukazując coraz cieplejsze szczegóły. Zbyt długie wpatrywanie prowadzi do zapętlania odpowiednich ścieżek. Z nich powstaje fabuła.

Event called by someone Hi Res Story Exhibition took place in Rzeszów and was seen by the living in 2013. Collected works included annual Kamil Burman’s output (+ poems of Filip Brudny), who disappeared day after opening of exhibition and decided to observe the world from the perspective of soaring smoke fumes, and these blurred and blurred in the wind. What was the idea for the presentation of such views by absent guide?

The image contains a few sentences of describe. We see, therefore, geometric shapes, folded shapes, characters probably talk, when nobody’s looking. Began stories moving to their finals, and the closer you move the nose to the canvas, the resolution increases, revealing warmer details. Staring too long leads to looping correct paths. The plot is created by them.

Promo video

Kamil Burman + Filip Brudny


Piękny plakat // Beautiful poster


Portrety // Some portraits


Tańczące lalki // Dancing dolls


facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail


Go back, Sir!

= = = = = = = = = = =

HELLO

= = = = = = = = = = =

BECOME MY FRIEND

Just click above and have fun!