Navigation Menu+

Illustrations for „Liberal Culture” //04

Posted on Maj 7, 2015 in Pictures

 

Ilustracje dla tygodnika „Kultura Liberalna”
Editorial illustrations for „Liberal Culture” Magazine

 

„Kultura Liberalna” to środowisko intelektualne zbudowane wokół tygodnika internetowego o tej samej nazwie. Pismo ukazuje się nieprzerwanie od pięciu lat pod adresem www.KulturaLiberalna.pl

Tygodnik tworzą młodzi przedstawiciele polskiej akademii, dziennikarze, studenci, artyści i przedstawiciele wolnych zawodów. Kolejne wydania ukazują się w każdy wtorek, niektóre z nich także w tłumaczeniach na język angielski, niemiecki lub francuski. Wszystkie publikowane na łamach „Kultury Liberalnej” teksty to pierwodruki. Wszystkie są też dostępne bezpłatnie.

Celem „Kultury Liberalnej” jest wzmacnianie i modernizowanie polskiej myśli liberalnej – w tym wykroczenie poza wąskie, ekonomiczne rozumienie liberalizmu – a także uczestnictwo w międzynarodowych debatach na tematy społeczno-polityczne i kulturalne.

„Liberal Culture” [„Kultura Liberalna”] is the intellectual environment built around a weekly online Magazine with the same name. The magazine is issued continuously for five years at www.KulturaLiberalna.pl

The Magazine is created by young representatives of the Polish Academy, journalists, students, artists and members of the freelance professions. New issues are released every Tuesday and some of them are also translated in English, German or French. All texts published in „Liberal Culture” are first editions. All issues are for free.

The aim of the „Liberal Culture” is strengthening and modernizing the Polish liberal thought – including going beyond narrow economic understanding of liberalism – as well as participation in international debates on the socio-political and cultural topics.

Kliknij, żeby powiększyć // Click to enlarge

Temat tygodnia: Rok 1945. Pamięć politycznie niepoprawna?

24 kwietnia br. Sejm RP zmienił obowiązującą w Polsce datę rocznicy zakończenia II wojny światowej. Od teraz świętować będziemy ją 8, a nie – jak dotychczas – 9 maja. Symboliczne znaczenie tej zmiany jest oczywiście dwojakie – to odcięcie się od tradycji peerelowskiej, związanej z polityką historyczną ZSRR, oraz wyraz sprzeciwu wobec działań Rosji współczesnej, nie tylko w obszarze pamięci.

Jednak polskie i europejskie problemy z pamięcią II wojny światowej oraz roku 1945 nie ograniczają się jedynie do wyboru kartki z kalendarza, łączą się natomiast nierozerwalnie z pytaniami o naszą tożsamość.

Temat tygodnia: Rok 1945. Pamięć politycznie niepoprawna?

24 kwietnia br. Sejm RP zmienił obowiązującą w Polsce datę rocznicy zakończenia II wojny światowej. Od teraz świętować będziemy ją 8, a nie – jak dotychczas – 9 maja. Symboliczne znaczenie tej zmiany jest oczywiście dwojakie – to odcięcie się od tradycji peerelowskiej, związanej z polityką historyczną ZSRR, oraz wyraz sprzeciwu wobec działań Rosji współczesnej, nie tylko w obszarze pamięci.

Jednak polskie i europejskie problemy z pamięcią II wojny światowej oraz roku 1945 nie ograniczają się jedynie do wyboru kartki z kalendarza, łączą się natomiast nierozerwalnie z pytaniami o naszą tożsamość.

Kamil BurmanKliknij, żeby powiększyć // Click to enlarge

Rok, w którym powstała Europa

Po II wojnie światowej rozpowszechnił się, bardzo krótkotrwale, pewien rodzaj zbiorowego idealizmu. Dziś świat stworzony po roku 1945 ma się ku końcowi, mówi brytyjsko-holenderski pisarz i publicysta.

Ian Buruma w rozmowie z Karoliną Wigurą

Czytaj artykuł

Rok, w którym powstała Europa

Po II wojnie światowej rozpowszechnił się, bardzo krótkotrwale, pewien rodzaj zbiorowego idealizmu. Dziś świat stworzony po roku 1945 ma się ku końcowi, mówi brytyjsko-holenderski pisarz i publicysta.

Ian Buruma w rozmowie z Karoliną Wigurą

Read more

 

klib-05-05-2015-il03-bKliknij, żeby powiększyć // Click to enlarge

Będziem Polakami

II wojna światowa przyniosła zniszczenia materialne oraz rozerwanie dawnej tkanki społecznej, jednak odegrała również rolę twórczą. Choć tego czasu nie można postrzegać w oderwaniu od dłuższych procesów dziejowych, był on kluczowy w ukształtowaniu tego, czym dziś jest naród polski.

Michał Łuczewski w rozmowie z Izą Mrzygłód i Łukaszem Bertramem

Czytaj artykuł

Będziem Polakami

II wojna światowa przyniosła zniszczenia materialne oraz rozerwanie dawnej tkanki społecznej, jednak odegrała również rolę twórczą. Choć tego czasu nie można postrzegać w oderwaniu od dłuższych procesów dziejowych, był on kluczowy w ukształtowaniu tego, czym dziś jest naród polski.

Michał Łuczewski w rozmowie z Izą Mrzygłód i Łukaszem Bertramem

Read more

 

klib-05-05-2015-il02-bKliknij, żeby powiększyć // Click to enlarge

Powrót do normalności

W sytuacji tak wielkiej ekspansji, również propagandowej, współczesnej Rosji odnośnie do obrazu wojny i XX wieku w ogóle, mamy obowiązek się temu przeciwstawiać, mówi dyrektor Muzeum II Wojny Światowej.

Paweł Machcewicz w rozmowie z Łukaszem Bertramem i Izą Mrzygłód

Czytaj artykuł

Powrót do normalności

W sytuacji tak wielkiej ekspansji, również propagandowej, współczesnej Rosji odnośnie do obrazu wojny i XX wieku w ogóle, mamy obowiązek się temu przeciwstawiać, mówi dyrektor Muzeum II Wojny Światowej.

Paweł Machcewicz w rozmowie z Łukaszem Bertramem i Izą Mrzygłód

Read more

klib-05-05-2015-il04-2-bKliknij, żeby powiększyć // Click to enlarge

Na styku powojnia i przedwojnia

Takie relacje jak ta powyżej uświadamiają, jak nierealistyczne i intelektualnie leniwe jest nasze myślenie o wojnach. Postrzegamy je zgodnie z cezurami historii politycznej i stosunków międzynarodowych, a przecież, jak pisała Cynthia Enloe, wojny nie kończą się tak po prostu, i wojny nie kończą się prosto.

Weronika Grzebalska

Czytaj artykuł

Na styku powojnia i przedwojnia

Takie relacje jak ta powyżej uświadamiają, jak nierealistyczne i intelektualnie leniwe jest nasze myślenie o wojnach. Postrzegamy je zgodnie z cezurami historii politycznej i stosunków międzynarodowych, a przecież, jak pisała Cynthia Enloe, wojny nie kończą się tak po prostu, i wojny nie kończą się prosto.

Weronika Grzebalska

Read more


facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail


Go back, Sir!

= = = = = = = = = = =

HELLO

= = = = = = = = = = =

BECOME MY FRIEND

Just click above and have fun!