Navigation Menu+

Illustrations for „Liberal Culture” //05

Posted on Lip 7, 2015 in Pictures

 

Ilustracje dla tygodnika „Kultura Liberalna”
Editorial illustrations for „Liberal Culture” Magazine

 

„Kultura Liberalna” to środowisko intelektualne zbudowane wokół tygodnika internetowego o tej samej nazwie. Pismo ukazuje się nieprzerwanie od pięciu lat pod adresem www.KulturaLiberalna.pl

Tygodnik tworzą młodzi przedstawiciele polskiej akademii, dziennikarze, studenci, artyści i przedstawiciele wolnych zawodów. Kolejne wydania ukazują się w każdy wtorek, niektóre z nich także w tłumaczeniach na język angielski, niemiecki lub francuski. Wszystkie publikowane na łamach „Kultury Liberalnej” teksty to pierwodruki. Wszystkie są też dostępne bezpłatnie.

Celem „Kultury Liberalnej” jest wzmacnianie i modernizowanie polskiej myśli liberalnej – w tym wykroczenie poza wąskie, ekonomiczne rozumienie liberalizmu – a także uczestnictwo w międzynarodowych debatach na tematy społeczno-polityczne i kulturalne.

„Liberal Culture” [„Kultura Liberalna”] is the intellectual environment built around a weekly online Magazine with the same name. The magazine is issued continuously for five years at www.KulturaLiberalna.pl

The Magazine is created by young representatives of the Polish Academy, journalists, students, artists and members of the freelance professions. New issues are released every Tuesday and some of them are also translated in English, German or French. All texts published in „Liberal Culture” are first editions. All issues are for free.

The aim of the „Liberal Culture” is strengthening and modernizing the Polish liberal thought – including going beyond narrow economic understanding of liberalism – as well as participation in international debates on the socio-political and cultural topics.

Kliknij, żeby powiększyć // Click to enlarge

Temat tygodnia: Polska islamofobia?

W dzisiejszym Temacie Tygodnia punktem wyjścia jest pytanie o źródło naszych lęków wobec inności, której zasadniczo jeszcze nie ma. Czy za naszymi obawami przed islamem stoi coś więcej niż stereotypy? Jeśli tak jest, to jak sprawić, by nasze opinie o muzułmanach miały nieco solidniejsze podstawy.

Temat tygodnia: The Polish islamophobia?

W dzisiejszym Temacie Tygodnia punktem wyjścia jest pytanie o źródło naszych lęków wobec inności, której zasadniczo jeszcze nie ma. Czy za naszymi obawami przed islamem stoi coś więcej niż stereotypy? Jeśli tak jest, to jak sprawić, by nasze opinie o muzułmanach miały nieco solidniejsze podstawy.

Kliknij, żeby powiększyć // Click to enlarge

Islam oznacza kłopoty

W przypadku chrześcijan nawracanie przy użyciu miecza jest wypaczeniem, a w przypadku islamu mamy do czynienia z jego uprawnioną interpretacją.

Z Pawłem Lisickim rozmawia Łukasz Pawłowski

Czytaj artykuł

Islam oznacza kłopoty

W przypadku chrześcijan nawracanie przy użyciu miecza jest wypaczeniem, a w przypadku islamu mamy do czynienia z jego uprawnioną interpretacją.

Z Pawłem Lisickim rozmawia Łukasz Pawłowski

Read more

 

Kliknij, żeby powiększyć // Click to enlarge

Islam, Europa… gdzie ta sprzeczność?

Często staję wobec pytania zdawanego mi mniej lub bardziej wprost: jak mogę pogodzić bycie Europejczykiem i bycie muzułmaninem?

Maciej Kochanowicz

Czytaj artykuł

Islam, Europa… gdzie ta sprzeczność?

Często staję wobec pytania zdawanego mi mniej lub bardziej wprost: jak mogę pogodzić bycie Europejczykiem i bycie muzułmaninem?

Maciej Kochanowicz

Read more

 

Kliknij, żeby powiększyć // Click to enlarge

Polska islamofobia?

Czy Polacy są islamofobami? Jakie są przyczyny naszej niechęci do wyznawców islamu? Czy jest ona poparta czymś więcej niż stereotypami?

Debata „Kultury Liberalnej”

Czytaj artykuł

Polska islamofobia?

Czy Polacy są islamofobami? Jakie są przyczyny naszej niechęci do wyznawców islamu? Czy jest ona poparta czymś więcej niż stereotypami?

Debata „Kultury Liberalnej”

Read more

 


facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail


Go back, Sir!

= = = = = = = = = = =

HELLO

= = = = = = = = = = =

BECOME MY FRIEND

Just click above and have fun!