Navigation Menu+

Me on IllustrateYourself.com

Posted on Maj 13, 2013 in Blog

iy01

Właściwie mogłem napisać o tym już wcześniej, ale lepiej późno niż wcale. Otóż na stronie IllustrateYourself pojawiła się kolorowa wizytówka Kamila Burmana. Jest to bardzo miłe wyróżnienie, ponieważ moje ilustracje znalazły się w towarzystwie prac naprawdę uzdolnionych grafików. Mogę tylko dodać, że poczułem się zmotywowany do dalszej pracy nad warsztatem i z tej okazji kupiłem sobie nowe farby.

Ze strony IllustrateYourself:

IllustrateYourself.com jest międzynarodową Galerią promującą wybitnie uzdolnionych artystów ilustratorów, grafików, malarzy, twórców komiksu.

IY jest częścią Grupy IllustrateYourLIFE, w której skład wchodzą również: Studio Ilustracji, Studio Komiksu, Projekt Pieces.

Actually I could write about it earlier but better late than never. So on the site IllustrateYourself there appeared colorful Kamil Burman’s visiting card. It’s really nice distinction to me because my illustrations find themselves in the company of works by very talented artists. I can only add to this that I felt motivated to continue hard work and I bought a new box of paint.

From the IllustrateYourself page:

IllustrateYourself.com is an international Gallery promoting exceptionally talented artists, illustrators, graphic artists, painters, cartoonists.

IY is a part of the IllustrateYourLIFE Group which also includes: Illustrate Yourself  Studio (illustration & comic agency) and Pieces Project.

iy02


facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail


Go back, Sir!

= = = = = = = = = = =

HELLO

= = = = = = = = = = =

BECOME MY FRIEND

Just click above and have fun!