Navigation Menu+

Spiral „Cloud Kingdoms”

Posted on Lut 3, 2014 in Films

 


Spiral jest polskim alternatywnym / post rockowym zespołem ze świeżym podejściem do tworzenia tego rodzaju muzyki. Ich kompozycje zawierają dźwięki, których zwykliśmy słuchać w innych gatunkach muzycznych, jak trip hop, ambient, elektronika lub math metal. W 2009 Spiral wydał swój pierwszy LP zatytułowany „Urban Fable”.

Aktualnie zespół pracuje nad najnowszą płytą zatytułowaną “Cloud Kingdoms”, której wydanie poprzedzi premiera tytułowego singla. W kwietniu rozpoczęliśmy prace nad klipem muzycznym. Zadanie było proste: stworzyć historię na pograniczu bajki i sennych wizji, oddającą ducha utworu. Współpraca z zespołem była dla mnie wielkim wyzwaniem i nie mniejszą przygodą.

Spiral is a polish alternative/post rockish band with a fresh approach to making this kind of music. Their compositions incorporate sounds which we are used to hear in wide array of other genres of music, like trip hop, ambient, electronica or math metal. In 2009 Spiral released its first LP album titled ‚Urban Fable’.

Currently the band is working on the latest album, titled „Cloud Kingdoms”, which will be preceded by premiere of the title single. In April we started working on the music clip. The task was simple: create a story on the border of a fairy tale and a dream visions, reflecting the spirit of the song. Cooperation with the band was for me a great challenge and no less an adventure.

spiral-laptop-1a

Kliknij, żeby powiększyć // Click to enlarge


 


Akcja utworu, zgodnie z pierwotnymi założeniami, rozgrywa się w dwóch przestrzeniach: początkowo znajdujemy się na fantastycznej planecie oblanej bezkresną wodą, by następnie przenieść się do rozgwieżdżonego kosmosu. Choć na pierwszy rzut oka rozpoznanie właściwej perspektywy jest łatwe, to oba światy do pewnego stopnia przenikają się wzajemnie. Odpowiedź na pytanie, gdzie tak właściwie się znajdujemy, pozostaje otwarta. Bajkowy świat? Sen bohatera? Morskie głębiny czy kosmiczne ciemności? A może teledysk jest tylko zobrazowaniem naszych myśli?

Plot of this song, as originally planned, takes place in two areas. First, we find ourselves on a fantastic planet covered in endless water. Then we move to the starry cosmos. Although on first sight, to recognize the proper perspective is easy, both worlds, to some extent, infiltrate each other. The answer to the question, where exactly we are, remains open. Fairy-tale world? Dream of a main character? Depths of the sea or the cosmic dark? Or video is just a picture of our thoughts?


Bohaterem historii jest bezimienna postać. Podczas jej tworzenia wzorowałem się na antycznych wyobrażeniach o istotach nadprzyrodzonych stworzonych przez bogów przed narodzinami człowieka. Myślę, że mógłbym ją określić mianem współczesnej syreny – z jednej strony charakteryzującej się mitycznymi atrybutami, z drugiej uzupełnionej o wzorce popkulturowej heroiczności i kultu ciała.

Teledysk przedstawia metaforyczną podróż, proces przechodzenia do nowej rzeczywistości. Choć nie jestem pewien, czy na pewno.

The hero of this story is a nameless character. During her creation, I modeled on the ancient image of the supernatural beings created by gods before the birth of a first man. I think I could described it as modern mermaids. On the one hand, characterized by the mythical attributes. On the other hand, supplemented by pop culture image and the heroic cult of the body.The video shows a metaphorical journey, the process of transition to a new reality. Although I am not sure if would certainly…
Podobnie jak większość moich produkcji, teledysk został stworzony w tradycyjnej technice animacji wycinankowej wspieranej procesem cyfrowym. Wszystkie elementy były najpierw ręcznie rysowane i malowane, a niektóre zostały znalezione w starych książkach. Później przeniosłem je do komputera. Po obróbce cyfrowej poszczególne fragmenty były składane w sceny i animowane. Cały proces tworzenia filmu został zakończony delikatną postprodukcją kolejnych ujęć.

Like most of my production, music video was created in a traditional cut-out animation technique, supported by digital process. All the elements were first hand-drawn and painted, and some have been found in old books. Later, I transfered them to computer. After digital processing, individual fragments (pieces może lepsze będzie?) were combining in the scenes and then animated. The whole process of making the movie was completed by delicate postproduction next shots.


facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail


Go back, Sir!

= = = = = = = = = = =

HELLO

= = = = = = = = = = =

BECOME MY FRIEND

Just click above and have fun!