Navigation Menu+

Red car – illustration

Posted on Mar 12, 2013 in Pictures

„Willa Rilehod” – ilustracja // „The Rilehod Villa” – illustration

 

Jest to jedna z ilustracji, jakie miały pojawiać się w trakcie opowiadania o Willi Rilehod. Ciągle zastanawiam się, czy robić inne, ponieważ nie do końca ich forma pasuje do samej treści. Poza tym nie jestem przekonany do zasadności umieszczania tego typu obrazków, które chyba zbyt dosłownie narzucają jakieś wyobrażenia. Na chwilę obecną nic nie jest jednak przesądzone.

Powyższa praca przedstawia czerwonego forda. Samochód ten będzie oczywiście co jakiś czas pojawiał się w trakcie historii. Zdradzając kilka szczegółów, podpowiadam, że będzie to opowieść fantastyczna, zupełnie zmyślona, pojawią się duchy, wspomnienia z wędrówek górskich, a także likier jajeczny. Jej pisanie rozpocząłem, kiedy zaczynał padać pierwszy śnieg z deszczem. Zainteresowanych muszę jeszcze uprzedzić o samej objętości. Kilkadziesiąt stron zapisanych małymi literkami.

It’s one of some illustrations, which was supposed to appear in the story of the Rilehod Villa. I am still wondering if I should do more of them, because I am not sure about their matching to content. Apart from this I am not convinced of the merits of putting this kind of pictures that I think too literally impose any ideas. At the moment, however, nothing is certain.

The illustration above presents a red Ford. This car will naturally appear from time to time in the course of history. Revealing some details, I suggests that it will be a fantasy story, completely unreal. There will be ghosts, memories of hiking, as well as an egg liqueur. I started writing it at the same time, when first snow with rain had fallen. If you are interested I have to warn about the volume. Several dozens of pages are already written in small letters.facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail


Go back, Sir!

= = = = = = = = = = =

HELLO

= = = = = = = = = = =

BECOME MY FRIEND

Just click above and have fun!